Generic Free Pattern Improved C#

Hola, some time ago I posted information about Generic Free Pattern, but I used there the reflection. Today I would like to share with you solution that is a way much faster. The source of creation a bridge between non-generic and generic classes is in the method named Creator. The usage of the pattern is at the end of the code. Where you can create class EntityManager that is non-generic but the logic that is called behind Continue ReadingGeneric Free Pattern Improved C#

Code PuzzleGet Behind Firewall – Solució

I feel really disappointed, because I have not received any solution form anyone, for this puzzle. Solution of this is very trivial with correct tools. Tool I am using to solve this is Simple Service Bus. I want to remind you what was the architecture design pattern. And below you can find very trivial and working solution. Can you explain why nobody solve this? Just wonder. The only thing I do not tell you is how to Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall – Solució

Code PuzzleGet Behind Firewall

Hola, today I have very nice code puzzle for you. Code Puzzle is to implement two blue boxes in following diagram. That can be implemented in Java and/or C# with following requirements. The only system that can receive connections is behind green box that is a open server endpoint. The system behind red box is closed and you cannot connect to it. I have very special prize for the best, clean and easiest solution of this code Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall

Java 8 SE Programmer I

Hola, Today I am proud to announce that I pass Yesterday my first Java exam. It is Java 8 SE Programmer I exam 1Z0-808. I was on very good instructor lead training and I learn about 6 hours a day on that training and then about 5 hours later on the evenings entire week. My result score could be better. On some questions I simply could not find the exact correct answer and in 77 test questions Continue ReadingJava 8 SE Programmer I

PL Lotto Predictor en c# amb Encog 3.3

Sí, Sé que és impossible predir resultats loteries. Però si els resultats serien previsibles? Per descomptat que sé que no són, però només hipotèticament per a una obra amb algorismes perceptró Xarxa neuronal i predicció vull mostrar-li que en 250 línies de codi que és capaç de jugar amb la predicció gràcies a Encog 3.3 Biblioteca. Recentment he comprat 2 Llibres de Jeff Heaton sobre xarxes neuronals i C# i la seva biblioteca. That Continue ReadingPL Lotto Predictor en c# amb Encog 3.3

Aspecte de processament per lots en Java

Hola, Avui he fet el port del meu aspecte de processament per lots en Java. It is quite a bit different aspect than I made previously in C#. En c# feia una cosa que és totalment asíncrona i en Java que vaig fer aspecte que sincronitza invocacions de molts fils. I have in my mind uses of this aspect to web application or web api or web service implementation that has static controller field for example named “batchProcessingAspect” and invokes Continue ReadingAspecte de processament per lots en Java

Arquitecte de solucions d'aplicació

Hola, Vaig aviat a la nova aventura de carrera. Va a treballar com arquitecte de solucions d'aplicació i estic començant 1 d'agost, 2016. Això és el meu somni vingut veritable oportunitat. M'he posat a aquesta possibilitat més de 11 anys treballant en la indústria del programari informàtic. I la veritat sigui dita que no va ser un viatge fàcil. He treballat en els projectes de camps verds, productes estable amb qualitat molt bona codi, on some very old products Continue ReadingArquitecte de solucions d'aplicació

Aspecte en c# de processament per lots

Hola, Avui vull compartir amb vostè la idea d'aspecte de processament per lots. Es resol un problema amb demanant la petició de procediments 1-per-1 T-SQL Server per exemple farcits de trucades. I en lloc de trucar 1-per-1 que he preparat aspectes que truquis 1-per-1 però fer-ho en lots per exemple al 100 per 100 com en el meu exemple de prova. A continuació podeu trobar un codi que inclou l'aspecte i una simple prova d'això. The most important quality factor Continue ReadingAspecte en c# de processament per lots

Acció<T> i Func<T, TResult> en Java 8

Hola, com un .NET / c# codificador jo trobar el tema que allà no és acció<T> i Func<T, TResult> equivalències en entorn Java. Jo sóc d'autoestudi això em preparo per la certificació de l'OCA i tenia la idea que pot utilitzar l'expressió lambda i implementar simples equivalents de c# delegats en el Java 8. A continuació trobareu la implementació amb casos de prova. He trobat que el codi pot ser molt fàcil, because lambda expressions works as a anonymous Continue ReadingAcció<T> i Func<T, TResult> en Java 8

Informeu-vos de Java al Hacker rang i rang 1 en 7 Dies

Tan, Ho vaig fer :P. p ;).