Generic Free Pattern Improved C#

Helo, some time ago I posted information about Generic Free Pattern, but I used there the reflection. Today I would like to share with you solution that is a way much faster. The source of creation a bridge between non-generic and generic classes is in the method named Creator. The usage of the pattern is at the end of the code. Where you can create class EntityManager that is non-generic but the logic that is called behind Continue ReadingGeneric Free Pattern Improved C#

IASA CITA Foundation Certificate

This certification was hard, difficult and I am really happy that I have it. That is the 1st step of very good and well-know certification path made by IASA Global for Solution Architects. I am really proud I achieved it. I know that certifications are sometimes theoretical, but this one is really practical and I like itnext goal is CITA-A. So please wish me luck! :). p ;).

Code PuzzleGet Behind FirewallSolution

I feel really disappointed, because I have not received any solution form anyone, for this puzzle. Solution of this is very trivial with correct tools. Tool I am using to solve this is Simple Service Bus. I want to remind you what was the architecture design pattern. And below you can find very trivial and working solution. Can you explain why nobody solve this? Just wonder. The only thing I do not tell you is how to Continue ReadingCode PuzzleGet Behind FirewallSolution

Code PuzzleGet Behind Firewall

Helo, today I have very nice code puzzle for you. Code Puzzle is to implement two blue boxes in following diagram. That can be implemented in Java and/or C# with following requirements. The only system that can receive connections is behind green box that is a open server endpoint. The system behind red box is closed and you cannot connect to it. I have very special prize for the best, clean and easiest solution of this code Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall

Java 8 SE Programmer I

Helo, Today I am proud to announce that I pass Yesterday my first Java exam. It is Java 8 SE Programmer I exam 1Z0-808. I was on very good instructor lead training and I learn about 6 hours a day on that training and then about 5 hours later on the evenings entire week. My result score could be better. On some questions I simply could not find the exact correct answer and in 77 test questions Continue ReadingJava 8 SE Programmer I

PWB rhagfynegydd yn C# â Encog 3.3

Ie, Gwn ei bod yn amhosibl rhagweld canlyniadau Loteri. Ond os byddai'r canlyniadau yn rhagweladwy? Wrth gwrs, gwn nad ydynt yn, ond dim ond ddamcaniaethol ar gyfer chwarae gyda algorithmau rhwydwaith niwral Perceptron a rhagfynegi yr wyf am i ddangos eich bod yn 245 llinellau o'r Cod, byddwch yn gallu chwarae gyda darogan Diolch i Encog 3.3 Llyfrgell. Prynais yn ddiweddar 2 Ei llyfrgell a llyfrau Jeff Heaton am rhwydweithiau niwral a C#. That Continue ReadingPWB rhagfynegydd yn C# â Encog 3.3

PL Lotto rhagfynegydd yn C# â Encog 3.3

Ie, Gwn ei bod yn amhosibl rhagweld canlyniadau Loteri. Ond os byddai'r canlyniadau yn rhagweladwy? Wrth gwrs, gwn nad ydynt yn, ond dim ond ddamcaniaethol ar gyfer chwarae gyda algorithmau rhwydwaith niwral Perceptron a rhagfynegi yr wyf am i ddangos eich bod yn 250 llinellau o'r Cod, byddwch yn gallu chwarae gyda darogan Diolch i Encog 3.3 Llyfrgell. Prynais yn ddiweddar 2 Ei llyfrgell a llyfrau Jeff Heaton am rhwydwaith niwral a C#. That Continue ReadingPL Lotto rhagfynegydd yn C# â Encog 3.3

Agwedd prosesu swp yn Java

Helo, gwneuthum heddiw Porth fy agwedd prosesu swp yn Java. It is quite a bit different aspect than I made previously in C#. Yn C# gwneuthum rhywbeth nad yw hwnnw'n llawn ac yn Java gwneuthum agwedd ar hynny yw cysoni invocations gan edau llawer o. I have in my mind uses of this aspect to web application or web api or web service implementation that has static controller field for example named “batchProcessingAspect” and invokes Continue ReadingAgwedd prosesu swp yn Java

Dysgu cyfrifiadurol

Helo, heddiw hoffwn rannu rhai rhyfeddol i mi canlyniadau ymchwil ar un o'r cyflwyniad TED a roddwyd gan Agüera y Arcas. Am gwyr fy Thesis Meistr yn gweithio ar rwydwaith niwral gweithio fel cof cysylltiadol eich coleg. Felly yn y bôn, i ryw bwynt y deallaf y pwnc yn dda iawn. Yr wyf yn fodlon bod dysgu dwfn gan ddefnyddio rhwydwaith niwral Perceptron gweithio mor braf. I wonder if it will be possible to use Cognitive Continue ReadingDysgu cyfrifiadurol