Generic Free Pattern Improved C#

Ողջու՜յն, some time ago I posted information about Generic Free Pattern, but I used there the reflection. Today I would like to share with you solution that is a way much faster. The source of creation a bridge between non-generic and generic classes is in the method named Creator. The usage of the pattern is at the end of the code. Where you can create class EntityManager that is non-generic but the logic that is called behind Continue ReadingGeneric Free Pattern Improved C#

Code PuzzleGet Behind Firewall – լուծում

I feel really disappointed, because I have not received any solution form anyone, for this puzzle. Solution of this is very trivial with correct tools. Tool I am using to solve this is Simple Service Bus. I want to remind you what was the architecture design pattern. And below you can find very trivial and working solution. Can you explain why nobody solve this? Just wonder. The only thing I do not tell you is how to Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall – լուծում

Code PuzzleGet Behind Firewall

Ողջու՜յն, today I have very nice code puzzle for you. Code Puzzle is to implement two blue boxes in following diagram. That can be implemented in Java and/or C# with following requirements. The only system that can receive connections is behind green box that is a open server endpoint. The system behind red box is closed and you cannot connect to it. I have very special prize for the best, clean and easiest solution of this code Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall

Java 8 SE Programmer I

Ողջու՜յն, Today I am proud to announce that I pass Yesterday my first Java exam. It is Java 8 SE Programmer I exam 1Z0-808. I was on very good instructor lead training and I learn about 6 hours a day on that training and then about 5 hours later on the evenings entire week. My result score could be better. On some questions I simply could not find the exact correct answer and in 77 test questions Continue ReadingJava 8 SE Programmer I

PL Lotto Predictor in C# with Encog 3.3

Yes, I know that it is impossible to predict lottery results. But if the results would be predictable? Of course I know they are not, but just hypothetically for a play with Perceptron Neural Network and prediction algorithms I want to show you that in 250 lines of code you are able to play with prediction thanks to Encog 3.3 library. I bought recently 2 Jeff Heaton’s books about neural network and C# and his library. That Continue ReadingPL Lotto Predictor in C# with Encog 3.3

Batch Processing Aspect in Java

Ողջու՜յն, today I made port of my Batch Processing Aspect in Java. It is quite a bit different aspect than I made previously in C#. In C# I made something that is fully asynchronous and in Java I made aspect that does sync invocations from many threads. I have in my mind uses of this aspect to web application or web api or web service implementation that has static controller field for example named “batchProcessingAspect” and invokes Continue ReadingBatch Processing Aspect in Java

Application Solution Architect

Ողջու՜յն, I am going soon to the new career adventure. Ես պետք է աշխատել, քանի որ Դիմում Ճարտարապետներ, եւ ես սկսում եմ օգոստոսի 1-ին, 2016. Սա իմ երազանքը հնարավորություն. Ես պատրաստել եմ ինքս ինձ այդ հնարավորությունից ավելի քան 11 տարի աշխատող համակարգչային ծրագրային արդյունաբերության. Եւ ճշմարտությունը կարելի է ասել, որ դա ոչ մի հեշտ ճանապարհը. Ես աշխատել է կանաչ դաշտերը նախագծերի, կայուն արտադրանքի հետ, շատ լավ code որակի, է որոշ շատ հին արտադրանք Continue ReadingApplication Solution Architect

Խմբաքանակի ձեւակերպում Aspect է C #

Ողջու՜յն, Այսօր ես ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ գաղափարի խմբաքանակի մշակման առումով. Այն լուծում է խնդիրը կանչում T-SQL Server ընթացակարգերի 1-ի 1 - խնդրանքը օրինակ ներդիրների զանգերի. Եւ դրա փոխարեն անվանելով 1-ի 1-Ես պատրաստել ասպեկտները, որ դուք զանգահարեք 1-ի 1-սակայն դա անել դա խմբաքանակ, օրինակ, մինչեւ 100-by-100 նման իմ փորձնական օրինակ. Ստորեւ կարող եք գտնել մի կոդ, որը ներառում առումով, եւ մի պարզ քննություն դրա. Առավել կարեւոր է որակը գործոնն Continue ReadingԽմբաքանակի ձեւակերպում Aspect է C #

գործողություն<T> եւ Func<T, TResult> է Java 8

Ողջու՜յն, որպես .NET / C # կոդավորող Ես գտա այն հարցը, որ չկա ոչ Action<T> եւ Func<T, TResult> համարժեքներ է Java միջավայրում. Եմ ինքնուրույն ուսումնասիրություն այս պատրաստել եմ, որ OCA սերտիֆիկացման եւ ես գաղափար է, որ ես կարող եմ օգտագործել Lambda արտահայտությունը եւ իրականացնել պարզ համարժեքները C # պատվիրակների է Java 8. Ստորեւ կարող եք գտնել իրականացումը հետ փորձարկման դեպքերում. Ես գտա, որ կոդը կարող է լինել շատ հեշտ է, քանի որ Lambda արտահայտությունները աշխատում է որպես անանուն Continue Readingգործողություն<T> եւ Func<T, TResult> է Java 8

Իմացեք, թե Java առայժմ այնքան լավ Java 1D Array

Ողջու՜յն, Ես ուրախ եմ տեղեկացնել,, որ իմ սովորել, Java ճամփորդությունը է Hacker կոչում պատրաստվում շատ գեղեցիկ. Այսօր ես շատ ուրախ է լուծել կոդ հանելուկ անունով Java 1D Array (Մաս 2) եւ սա հանելուկ արդեն իսկ 39.64% հաջողությունը փոխարժեքը. Եվ դա մի աստիճան Տվյալների կառուցվածքը մարտահրավերները մասը Օրենսգրքի հանելուկներ ունի ավելի քան 90% հաջողության տոկոսադրույքը. Մինչ այժմ, այնքան լավ, Ես պետք է Java 313 միավոր եւ 2067 աստիճան :). ես ունեմ Continue ReadingԻմացեք, թե Java առայժմ այնքան լավ Java 1D Array