Code PuzzleGet Behind Firewall – լուծում

I feel really disappointed, because I have not received any solution form anyone, for this puzzle. Solution of this is very trivial with correct tools. Tool I am using to solve this is Simple Service Bus. I want to remind you what was the architecture design pattern. And below you can find very trivial and working solution. Can you explain why nobody solve this? Just wonder. The only thing I do not tell you is how to Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall – լուծում

Code PuzzleGet Behind Firewall

Ողջու՜յն, today I have very nice code puzzle for you. Code Puzzle is to implement two blue boxes in following diagram. That can be implemented in Java and/or C# with following requirements. The only system that can receive connections is behind green box that is a open server endpoint. The system behind red box is closed and you cannot connect to it. I have very special prize for the best, clean and easiest solution of this code Continue ReadingCode PuzzleGet Behind Firewall

Java 8 SE Programmer I

Ողջու՜յն, Today I am proud to announce that I pass Yesterday my first Java exam. It is Java 8 SE Programmer I exam 1Z0-808. I was on very good instructor lead training and I learn about 6 hours a day on that training and then about 5 hours later on the evenings entire week. My result score could be better. On some questions I simply could not find the exact correct answer and in 77 test questions Continue ReadingJava 8 SE Programmer I

PWB Predictor in C# with Encog 3.3

Yes, I know that it is impossible to predict lottery results. But if the results would be predictable? Of course I know they are not, but just hypothetically for a play with Perceptron Neural Network and prediction algorithms I want to show you that in 245 lines of code you are able to play with prediction thanks to Encog 3.3 library. I bought recently 2 Jeff Heaton’s books about neural networks and C# and his library. That Continue ReadingPWB Predictor in C# with Encog 3.3

PL Lotto Predictor in C# with Encog 3.3

Yes, I know that it is impossible to predict lottery results. But if the results would be predictable? Of course I know they are not, but just hypothetically for a play with Perceptron Neural Network and prediction algorithms I want to show you that in 250 lines of code you are able to play with prediction thanks to Encog 3.3 library. I bought recently 2 Jeff Heaton’s books about neural network and C# and his library. That Continue ReadingPL Lotto Predictor in C# with Encog 3.3

Learn Computer

Ողջու՜յն, today I would like to share some amazing to me research results on one of the TED presentation given by Agüera y Arcas. For a my college Master Thesis I work on neural network working as associative memory you know. So basically, to the some point I understand the subject very well. I am happy that Deep Learning using the Perceptron Neural Network works so nice. I wonder if it will be possible to use Cognitive Continue ReadingLearn Computer

New Blog Graphic Design

Ողջու՜յն, today I finished configuration of new graphic design of my blog. Also I made it again fully functional including comments, contact form and security. I want to do it some time ago, but it was difficult to find a time to do so for me. I found the time in the moment when my blog reach out 88,888 visits count. I am also very happy to have visits from around the globe. Many people visits my Continue ReadingNew Blog Graphic Design

Լավագույն RTS Warcraft III աշխատում կրկին հայրենի Mac OS X

Ողջու՜յն, Ես ունեմ շատ լավ լուր Այսօր. Warcraft III աշխատում կրկին Mac OS X լիովին natively. To paly այն, դուք պետք է պարզապես բեռնել installer-ից Battle.net եւ տեղադրել ձեր Mac OS X կամ Windows, եթե ցանկանում եք. Որն է ավելի կարեւոր է, որ աջակցում Battle.net ցանցային խաղ է, որ քանդված է, երբ Mac OS X անջատել մեկը իրենց ցանցի արձանագրության, շատ հինը, ցավոք, չեմ մոռանա անունը դրեց. Նման է Continue ReadingԼավագույն RTS Warcraft III աշխատում կրկին հայրենի Mac OS X

Շնորհակալություն Playing

Ողջու՜յն, today I would like to share with you my experience with this titled initiatives from few amazing people. They made the documentary movie about Polish magazines from ‘90 of XX century. Magazines about computer games. It is amazing movie, conversations with people brave enough to made magazines without knowledge how to made them. And that magazines were very popular that time, you know. I loved the Secret Service that was one of them and I felt Continue ReadingՇնորհակալություն Playing